Přehled nádraží > Přelouč

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2016INISS
Hlasod roku 2016Danuše Hostinská-Klichová

Historický přehled

Informační systémdo roku 2016HIS-VOICE
Hlasdo roku 2016Václav Knop
Znělkydo roku 2016HIS-VOICE obecná znělka (konec)
do roku 2016HIS-VOICE obecná znělka (začátek)
do roku 2016Horo, horo, vysoká jsi