Přehled nádraží > Uhersko

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler
Znělkyod roku 2022HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systém2001–2016HIS-VOICE
2016–2022INISS (neurčený)
Hlas2001–2016Václav Knop
2016–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2001–2016Černé oči jděte spát
2001–2016HIS-VOICE gong (konec)
2001–2016HIS-VOICE gong (začátek)
2016–2022INISS obecná znělka (konec)
2016–2022INISS obecná znělka (začátek)