Přehled nádraží > Ústí nad Orlicí město

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2016INISS
Hlasod roku 2016Danuše Hostinská-Klichová
Infotabuleobdobí neznáméElen

Historický přehled

Dálkově řízeno zdo roku 2016Ústí nad Orlicí
Informační systémdo roku 2016HaVIS
Hlasdo roku 2016Alexandr Postler
Znělkydo roku 2016HaVIS obecná znělka (konec)
do roku 2016HaVIS obecná znělka (začátek)