Přehled nádraží > Dlouhá Třebová

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler

Historický přehled

Informační systémdo roku 2016ČD Speaker
2016–2022INISS (neurčený)
Hlasdo roku 2016Jiří Pilař (OŘ Hradec Králové)
2016–2022Danuše Hostinská-Klichová