Přehled nádraží > Hranice na Moravě

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2009Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2009INISS
Hlasod roku 2009Danuše Hostinská-Klichová
Infotabuleobdobí neznáméElen
období neznáméElen

Historický přehled

Informační systémdo roku 2009HIS-VOICE
Hlasdo roku 2009Václav Knop
Znělkydo roku 2009HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2009HIS-VOICE gong (začátek)
do roku 2009Kdyby byla Morava