Přehled nádraží > Hranice na Moravě

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2009Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2009INISS (neurčený)
Hlasod roku 2022Kateřina Horáčková-Mendlová
Infotabuleobdobí neznáméElen

Historický přehled

Informační systémdo roku 2009HIS-VOICE
Hlasdo roku 2009Václav Knop
2009–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělkydo roku 2009HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2009HIS-VOICE gong (začátek)
do roku 2009Kdyby byla Morava