Přehled nádraží > Hodonín

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2006Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2006INISS (neurčený)
Hlasod roku 2022Kateřina Horáčková-Mendlová
Infotabuleobdobí neznáméElen

Historický přehled

Informační systémdo roku 2006HIS-VOICE
Hlasdo roku 2006Václav Knop
2006–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělkydo roku 2006HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2006HIS-VOICE gong (začátek)
do roku 2006V Hodoníně za vojáčka