Přehled nádraží > Hulín

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2006Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2006INISS
Hlasod roku 2006Danuše Hostinská-Klichová
Infotabuleobdobí neznáméElen
období neznáméElen

Historický přehled

Informační systémdo roku 2006HIS-VOICE
Hlasdo roku 2006Václav Knop
Znělkydo roku 2006HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2006HIS-VOICE gong (začátek)