Přehled nádraží > Mohelnice

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2012Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2012INISS
Hlasod roku 2012Danuše Hostinská-Klichová

Historický přehled

Informační systém2006–2012HaVIS
Hlas2006–2012Alexandr Postler
Znělky2006–2012HaVIS obecná znělka (konec)
2006–2012HaVIS obecná znělka (začátek)