Přehled nádraží > Mohelnice

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2012Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2012INISS (neurčený)
Hlasod roku 2022Kateřina Horáčková-Mendlová

Historický přehled

Informační systém2006–2012HaVIS (neurčený)
Hlas2006–2012Alexandr Postler
2012–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2006–2012HaVIS obecná znělka (konec)
2006–2012HaVIS obecná znělka (začátek)