Přehled nádraží > Moravičany

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2012Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2012INISS (neurčený)
Hlasod roku 2022Kateřina Horáčková-Mendlová

Historický přehled

Informační systémdo roku 2012HaVIS (neurčený)
Hlasdo roku 2012Alexandr Postler
2012–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělkydo roku 2012HaVIS obecná znělka (konec)
do roku 2012HaVIS obecná znělka (začátek)