Přehled nádraží > Studénka

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2009Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2009INISS
Hlasod roku 2009Danuše Hostinská-Klichová
Infotabuleobdobí neznáméElen
období neznáméElen

Historický přehled

Informační systém2003–2009HaVIS
Hlas2003–2009Alexandr Postler
Znělky2003–2009HaVIS obecná znělka (konec)
2003–2009HaVIS obecná znělka (začátek)