Přehled nádraží > Suchdol nad Odrou

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2009Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2009INISS (neurčený)
Hlasod roku 2022Kateřina Horáčková-Mendlová
Infotabuleod roku 2004Elen

Historický přehled

Informační systém2004–2009HaVIS (neurčený)
Hlas2004–2009Alexandr Postler
2009–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2004–2009HaVIS obecná znělka (konec)
2004–2009HaVIS obecná znělka (začátek)