Přehled nádraží > Pečky

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2016INISS (neurčený)
Hlasod roku 2021Kateřina Horáčková-Mendlová
Infotabuleobdobí neznáméGema

Historický přehled

Informační systémdo roku 2004ČD Speaker
do roku 2016HaVIS (neurčený)
Hlasdo roku 2004Tomáš Vávra (OŘ Brno)
do roku 2016Alexandr Postler
2016–2021Danuše Hostinská-Klichová
Znělkydo roku 2016HaVIS obecná znělka (konec)
do roku 2016HaVIS obecná znělka (začátek)