Přehled nádraží > Pečky

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2016INISS
Hlasod roku 2016Danuše Hostinská-Klichová
Infotabuleobdobí neznáméGema

Historický přehled

Informační systémdo roku 2004ČD Speaker
do roku 2016HaVIS
Hlasdo roku 2004Tomáš Vávra (OŘ Brno)
do roku 2016Alexandr Postler
Znělkydo roku 2016HaVIS obecná znělka (konec)
do roku 2016HaVIS obecná znělka (začátek)