Přehled nádraží > Třebovice v Čechách

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2012Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2012INISS
Hlasod roku 2012Danuše Hostinská-Klichová
Znělkyod roku 2012INISS obecná znělka (konec)
od roku 2012INISS obecná znělka (začátek)
od roku 2012INISS oddělovací gong

Historický přehled

Informační systémdo roku 2012HaVIS
Hlasdo roku 2012Alexandr Postler
Znělkydo roku 2012HaVIS obecná znělka (konec)
do roku 2012HaVIS obecná znělka (začátek)