Přehled nádraží > Horusice

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2022Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler
Znělkyod roku 2022HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Dálkově řízeno z2015–2022Dynín
Informační systém2015–2022INISS 2
Hlas2015–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2015–2022INISS obecná znělka (konec)
2015–2022INISS obecná znělka (začátek)