Přehled nádraží > Hlinsko v Čechách

Aktuální přehled

Informační systémod roku 2023HaVIS 3
Hlasod roku 2016Alexandr Postler
Infotabuleobdobí neznáméTabule IDS
od roku 2016Elekon
Znělkyod roku 2016HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2016HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2016HIS-VOICE
2016–2023HaVIS 1
Hlasdo roku 2016Václav Knop
Znělkydo roku 2016HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2016HIS-VOICE gong (začátek)