Dodavatelé

Které firmy dodávají do stanic informační systémy a tabule?

Informační systémy

Podobu poskytovaných informací upravuje interní směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy, spadající do působnosti odboru základního řízení provozu.

Audiovizuální informační systém je vzájemně provázané vizuální (informační tabule) a hlasové (staniční rozhlas) informační zařízení, ovládané z jedné centrální řídicí jednotky z řídicího stanoviště. Vizuální informační systém je systém optických informací, které se zobrazují formou proměnných nebo neproměnných informací na tabulích informačního systému. Akustický informační systém (rozhlasové zařízení) slouží pro poskytování akustických informací. Zdrojem sdělovaných informací je vlastní databáze zařízení s vazbou na informace o skutečné jízdě nebo sestavě vlaku, případně se jedná o mluvené slovo obsluhujícího zaměstnance.

Zdroj: Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy

Hlavními dodavateli informačních systémů jsou tyto společnosti:

Informační tabule

Informační tabule je zařízení zobrazující aktuální stav informací vztahujících se k jízdě vlaku, zobrazovaná informace může být proměnná i neproměnná. Elektrická informační tabule je složena ze zobrazovacích jednotek, informace zobrazuje pomocí datového nebo elektrického přenosu v přesně vydefinované pozici a formě.

Zdroj: Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy

Hlavními dodavateli informačních tabulí jsou tyto společnosti: