Dodavatelé > Chaps

Výrobce informačního systému

Brněnská společnost Chaps spol. s r.o. se od roku 1993 zabývá vývojem IT aplikací a systémů pro oblast osobní dopravy, a to jak na železnici, tak na silnici. Mezi její nejznámější produkty patří bezesporu elektronické jízdní řády a vyhledávač spojení IDOS.

INISS

Integrovaný informační systém stanice (INISS) vznikl na přelomu tisíciletí a poprvé byl nasazen ve stanici Praha Masarykovo nádraží. Poté se jen velmi zvolna dostával na další nádraží, až přišel velký rozmach v posledních několika letech, kdy je dosazován zejména při rekonstrukcích stanic a zastávek. INISS je vyvíjen pro systém Microsoft Windows a stejně jako jeho konkurence umožňuje dálkové ovládání do více zastávek, napojení na graficko-technologickou nadstavbu (GTN, automatické vkládání zpoždění do systému) a zabezpečovací zařízení (automatické ovládání programu jízdou vlaku).

Hlasy

Fotogalerie – řídicí program