Přehled nádraží > Dětmarovice

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2018Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2018INISS 2
Hlasod roku 2021Kateřina Horáčková-Mendelová
Infotabuleobdobí neznáméElen
Znělkyod roku 2018INISS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2018HaVIS (neurčený)
Hlasdo roku 2018Alexandr Postler
2018–2021Danuše Hostinská-Klichová
Znělkydo roku 2018HaVIS obecná znělka (konec)
do roku 2018HaVIS obecná znělka (začátek)
2018–2021INISS obecná znělka (konec)