Přehled nádraží > Červenka

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2012Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2012INISS 2
Hlasod roku 2022Kateřina Horáčková-Mendelová
Infotabuleobdobí neznáméElektročas
Znělkyod roku 2012INISS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Hlas2012–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2012–2022INISS obecná znělka (konec)