Přehled nádraží > Závada

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2018Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2018INISS 2
Hlasod roku 2021Kateřina Mendlová-Jírů
Infotabuleod roku 2022Moba time
Znělkyod roku 2018INISS obecná znělka (začátek)
od roku 2018INISS oddělovací gong

Historický přehled

Hlas2018–2021Danuše Klichová
Znělky2018–2021INISS obecná znělka (konec)