Přehled nádraží > Studénka

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2009Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2009INISS 2
Hlasod roku 2022Kateřina Horáčková-Mendelová
Infotabuleobdobí neznáméTabule IDS
od roku 2003Elen
Znělkyod roku 2009INISS obecná znělka (začátek)
od roku 2009INISS oddělovací gong

Historický přehled

Informační systém2003–2009HaVIS (neurčený)
Hlas2003–2009Alexandr Postler
2009–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2003–2009HaVIS obecná znělka (konec)
2003–2009HaVIS obecná znělka (začátek)
2009–2022INISS obecná znělka (konec)