Přehled nádraží > Pouzdřany

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2015Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2015INISS 2
Hlasod roku 2022Kateřina Mendlová-Jírů
Znělkyod roku 2015INISS obecná znělka (začátek)
od roku 2015INISS oddělovací gong

Historický přehled

Dálkově řízeno zdo roku 2015Vranovice
do roku 2015Šakvice
Informační systémdo roku 2015Živé hlášení
Hlasdo roku 2015výpravčí/operátor
2015–2022Danuše Klichová
Znělky2015–2022INISS obecná znělka (konec)