Přehled nádraží > Pečky

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2016INISS 2
Hlasod roku 2021Kateřina Horáčková-Mendelová
Infotabuleobdobí neznáméGema
Znělkyod roku 2016INISS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2004ČD Speaker
do roku 2016HaVIS (neurčený)
Hlasdo roku 2004Tomáš Vávra (OŘ Brno)
do roku 2016Alexandr Postler
2016–2021Danuše Hostinská-Klichová
Znělkydo roku 2016HaVIS obecná znělka (konec)
do roku 2016HaVIS obecná znělka (začátek)
2016–2021INISS obecná znělka (konec)