Přehled nádraží > Pardubice hlavní nádraží

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2024Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2023HaVIS 3
Hlasod roku 2023Michaela Stará (anglický jazyk)
od roku 2023Alexandr Postler
Infotabuleobdobí neznáméTabule IDS
od roku 2023Starmon
Znělkyod roku 2023HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2023HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2001Živé hlášení
2001–2001INISS 1
2001–2023HIS-VOICE
Hlasdo roku 2001výpravčí/operátor
2001–2001Danuše Klichová
2001–2023Blanka Trčanová (německý jazyk)
2001–2023Václav Knop
2001–2023Věra Pockley (anglický jazyk)
Infotabuledo roku 2001Pragotron
2001–2024Elen
2007–2023NEC
Znělkydo roku 2001INISS obecná znělka (začátek)
2001–2001INISS obecná znělka (konec)
2001–2020Dobrú noc, má milá (zpoždění)
2001–2020Já mám koně
2001–2020Lásko, bože, lásko
2001–2023HIS-VOICE gong (konec)
2001–2023HIS-VOICE gong (začátek)
2001–2023HIS-VOICE noční gong (konec)
2001–2023HIS-VOICE noční gong (začátek)