Přehled nádraží > Choceň

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler
Infotabuleobdobí neznáméLCD monitor
od roku 2004Elen
Znělkyod roku 2022HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2004HIS-VOICE
2004–2016HaVIS 1
2016–2022INISS 2
Hlasdo roku 2004Václav Knop
2004–2016Alexandr Postler
2016–2022Danuše Klichová
Znělkydo roku 2004HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2004HIS-VOICE gong (začátek)
do roku 2004Krásný hled je na ten boží svět
2004–2016HaVIS obecná znělka (konec)
2004–2016HaVIS obecná znělka (začátek)
2016–2022INISS obecná znělka (konec)
2016–2022INISS obecná znělka (začátek)
2016–2022INISS oddělovací gong