Přehled nádraží > Dlouhá Třebová

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler
Znělkyod roku 2022HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2016ČD Speaker
2016–2022INISS 2
Hlasdo roku 2016Jiří Pilař (OŘ Hradec Králové)
2016–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2016–2022INISS obecná znělka (konec)
2016–2022INISS obecná znělka (začátek)