Přehled nádraží > Čerčany

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler
Infotabuleod roku 2009Elektročas
Znělkyod roku 2008Dobrú noc, má milá (zpoždění)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2009HIS-VOICE
2009–2016INISS 1
2016–2022INISS 2
Hlasdo roku 2009Václav Knop
2009–2022Danuše Hostinská-Klichová
2022–2022Kateřina Horáčková-Mendelová
Znělkydo roku 2009HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2009HIS-VOICE gong (začátek)
2009–2022INISS obecná znělka (konec)
2009–2022INISS obecná znělka (začátek)