Přehled nádraží > České Budějovice

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2023Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2023HaVIS 3
Hlasod roku 2023Alexandr Postler
Infotabuleod roku 2023Moba time
Znělkyod roku 2023HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2023HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 1999Živé hlášení
1999–2018INISS 1
2018–2023INISS 2
Hlasdo roku 1999výpravčí/operátor
1999–2022Danuše Hostinská-Klichová
2022–2023Kateřina Horáčková-Mendelová
Infotabule1981–2000Pragotron
2000–2023Elektročas
Znělky1999–2010K Budějicům cesta [stará]
1999–2022INISS obecná znělka (konec)
2010–2020K Budějicům cesta [nová]
2018–2023INISS oddělovací gong
2020–2023INISS obecná znělka (začátek)