Přehled nádraží > České Budějovice jižní zastávka

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2018České Budějovice
Informační systémod roku 2018INISS 2
Hlasod roku 2022Kateřina Horáčková-Mendelová
Znělkyod roku 2018INISS obecná znělka (začátek)
od roku 2018INISS oddělovací gong

Historický přehled

Hlas2018–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2018–2022INISS obecná znělka (konec)