Přehled nádraží > Řečany nad Labem

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler
Znělkyod roku 2022HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2004Živé hlášení
2004–2016HIS-VOICE
2016–2022INISS 2
Hlasdo roku 2004výpravčí/operátor
2004–2016Václav Knop
2016–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2004–2016Černé oči jděte spát
2004–2016HIS-VOICE gong (konec)
2004–2016HIS-VOICE gong (začátek)
2016–2022INISS obecná znělka (konec)
2016–2022INISS obecná znělka (začátek)
2016–2022INISS oddělovací gong