Přehled nádraží > Přelouč

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler
Infotabuleobdobí neznáméTabule IDS
od roku 2016LCD monitor
Znělkyod roku 2022HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systém2006–2016HIS-VOICE
2016–2022INISS 2
Hlas2006–2016Václav Knop
2016–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2006–2016HIS-VOICE gong (konec)
2006–2016HIS-VOICE gong (začátek)
2006–2016Horo, horo, vysoká jsi
2016–2022INISS obecná znělka (konec)
2016–2022INISS obecná znělka (začátek)
2016–2022INISS oddělovací gong