Přehled nádraží > Kostěnice

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2022HaVIS 3
Hlasod roku 2022Alexandr Postler
Znělkyod roku 2022HaVIS obecná znělka (konec)
od roku 2022HaVIS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Dálkově řízeno zdo roku 2016Pardubice hlavní nádraží
Informační systémdo roku 2002Živé hlášení
2002–2016HIS-VOICE
2016–2022INISS 2
Hlasdo roku 2002výpravčí/operátor
2002–2016Václav Knop
2016–2022Danuše Hostinská-Klichová
Znělky2002–2016Černé oči jděte spát
2002–2016HIS-VOICE gong (konec)
2002–2016HIS-VOICE gong (začátek)
2016–2022INISS obecná znělka (konec)
2016–2022INISS obecná znělka (začátek)
2016–2022INISS oddělovací gong